Dori is taking none of Nori’s shit.


 1. spankmethorin reblogged this from thorinthesassmaster
 2. weird-mad-hot-alive reblogged this from thorinthesassmaster
 3. heyerette reblogged this from northerntrash
 4. northerntrash reblogged this from bilbo-swaggins-of-swag-end
 5. bilbo-swaggins-of-swag-end reblogged this from dragonsquill
 6. ghostbartons reblogged this from radagasts-owl
 7. thudworm reblogged this from dragonsquill
 8. evillivingfluff reblogged this from yawningmicrobe
 9. yawningmicrobe reblogged this from dragonsquill
 10. jess-kili reblogged this from lostunderthemountain
 11. kilisstubble reblogged this from thebeardless-ladydwarf
 12. thorinsdoll reblogged this from thebeardless-ladydwarf
 13. thebeardless-ladydwarf reblogged this from lostunderthemountain
 14. charlotte-frey reblogged this from dragonsquill
 15. lostunderthemountain reblogged this from dragonsquill
 16. dragonsquill reblogged this from codenamehexx
 17. drakonheart reblogged this from screw-you-im-a-hobbit
 18. radagasts-owl reblogged this from faramireowyn
 19. tithen-pen reblogged this from smaug-king-under-the-mountain
 20. screw-you-im-a-hobbit reblogged this from smaug-king-under-the-mountain
 21. fallingdown-a-rabbit-hole reblogged this from cotton-twilight-sky
 22. cotton-twilight-sky reblogged this from thorinsbeard
 23. tardis-in-acid reblogged this from kilifilithorinandco
 24. smaug-king-under-the-mountain reblogged this from thorinsbeard
 25. calicoskatts reblogged this from kilifilithorinandco
 26. tfioshobbit reblogged this from maddetectivewithabox